Relax Totaal
Image default
Anders

Kaluim testen, zelftesten kan ook

Kaluim testen, zelftesten kan ook

Een kaliumtest controleert hoeveel kalium er in je bloed of urine zit. Kalium helpt om het water en de elektrolyten in het lichaam in balans te houden. Het is ook belangrijk voor de werking van zenuwen, hart en spieren.

Het kaliumgehalte kan worden getest met een bloedtest of een urinetest. Urinekalium kan worden gecontroleerd in een enkel urinemonster. Maar het wordt vaker gemeten in een 24-uurs urinemonster. 

 

Wat zegt het kaliumgehalte over je gezondheid?

Het kaliumgehalte geeft meer inzicht in je algemene gezondheid en welzijn.
Ze wijzen op de aanwezigheid van nier- en hartproblemen of de aanpak daarvan.

Het kaliumgehalte zegt ook veel over je voeding, of die evenwichtig is of niet, je hormoonhuishouding, je medicijngebruik en je maag- en darmgezondheid.

Wanneer je hartproblemen vermoedt, is het belangrijk andere gezondheidscontroles uit te voeren om tijdig hartafwijkingen op te sporen en te handelen voor het te laat is. In deze situaties kan uw betrouwbare helper persoonlijke hartbewakingsapparatuur en bijbehorende apps zijn, waarmee jezelf verschillende aspecten van je hartgezondheid kunt controleren terwijl je op afstand verbonden blijft met een arts.

Waarom wordt deze test gedaan?

Een bloed- of urinetest op kalium kan worden gedaan om:

 • Te controleren hoe goed uw nieren werken.
 • De niveaus te controleren als u wordt behandeld met medicijnen zoals diuretica of nierdialyse krijgt
 • Kijken of de behandeling voor lage of hoge kaliumwaarden werkt. 

 

Wat als het kaliumgehalte hoog is?

Een verhoogde kaliumconcentratie in het bloed staat bekend als hyperkaliëmie.

Er zijn veel aandoeningen die dit kunnen veroorzaken, de meest voorkomende is een nierziekte of niet-steroïdale ontstekingsremmers zoals ibuprofen, of andere aandoeningen zoals diabetes en de ziekte van Addison. Verder bloedonderzoek en klinisch onderzoek is vereist.

 

Wie moet de kaliumtest doen?

Beoordeel de normale nierfunctie en wijs op nierschade met behulp van een bloedtestkit voor thuisafname via een vingerprik.

Je krijgt het gemak van thuis zelf kalium testen met de zekerheid van een professionele klinische analyse. Je resultaten worden snel en veilig online geleverd.

Deze nierfunctietest wordt aangeraden als je:

 • een eiwitrijk dieet eet;
 • een familiegeschiedenis van nierproblemen hebt;
 • diabetes of een verminderde glucosetolerantie hebt;
 • een nierziekte hebt;
 • nierstenen hebt;
 • onlangs een acuut letsel hebben gehad;
 • een hoge bloeddruk hebben of gehad hebben;
 • regelmatig ontstekingsremmende medicijnen gebruiken ;
 • last hebben van urineweginfecties;
 • het gemak van thuis testen willen zonder te hoeven wachten op een afspraak bij de huisarts;
 • een hoogwaardige, klinisch erkende test nodig hebben die in een professioneel klinisch laboratorium wordt uitgevoerd.

 

Iemand met een mild kaliumtekort kan last hebben van:

 • constipatie
 • vermoeidheid
 • spierzwakte
 • een algemeen gevoel van onwel zijn, of “malaise”.

Als het kaliumgehalte bij een verder gezonde persoon onder de 2,5 mmol/l daalt, beschouwen artsen dit als een matig tot ernstig tekort. Het kan leiden tot:

 • een hoge urineproducti
 • glucose-intolerantie
 • spierverlamming
 • ademhalingsproblemen
 • veranderingen in het hartritme, bij mensen met een hartziekte
 • verwarring bij mensen met een nierziekte

Een ernstig tekort kan levensbedreigend zijn omdat het het hart kan aantasten. Het is ook van belang om je bloedrukwaarden te kennen.  Deze kun je bij een arts maar ook zelf thuis meten.